ถึง laravel 5.2 จะไม่มีระบบสมาชิกติดมา แต่สามารถสร้างได้ง่ายๆ ในเวลาไม่นาน

 1. ถ้ายังไม่สร้าง project หรือยังไม่ connect database ทำตาม ติดตั้ง laravel ลั๊ลลาเวล ก่อน
 2. command[code language=”text”]
  php artisan make:auth
  [/code]จะเป็นการ แก้ไขไฟล์ \app\Http\routes.php โดยเพิ่ม[code language=”text” title=”\app\Http\routes.php”]
  ..
  Route::auth();

  Route::get(‘/home’, ‘HomeController@index’);
  …[/code] และสร้าง view

  • \resources\views\auth\login.blade.php
  • \resources\views\auth\register.blade.php
  • \resources\views\auth\passwords\email.blade.php
  • \resources\views\auth\passwords\reset.blade.php
  • \resources\views\auth\emails\password.blade.php
  • \resources\views\layouts\app.blade.php
  • \resources\views\home.blade.php
  • \resources\views\welcome.blade.php

  เพิ่มขึ้นมา

 3. ไปสมัครสมาชิกใหม่ที่ http://localhost/laravel52/public/register
 4. เปิดดูตาราง users ใน database จะมี user ที่เราสร้างไว้ เพิ่มขึ้นมา โดย password จะถูกเข้ารหัสและ hash salt ไว้โดย function bcrypt
 5. ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลในการลงทะเบียนให้ไปที่ไฟล์ \app\Http\Controllers\Auth\AuthController.php แก้[code language=”text” title=”\app\Http\Controllers\Auth\AuthController.php”]
  protected function create(array $data)
  {
  return User::create([
  ‘name’ => $data[‘name’],
  ’email’ => $data[’email’],
  ‘password’ => bcrypt($data[‘password’]),
  ]);
  }
  [/code] และ view ชื่อ \resources\views\auth\register.blade.php

ระบบสมาชิก ที่ติดมาจะมีพื้นฐานคือเก็บ password โดยเพิ่ม salt มีหน้า สมัครสมาชิก , login และ ลืมรหัสผ่าน

อ่าน Laravel login แบบมีเงื่อนไข เพิ่มเพื่อความปลอดภัย