ใน yii2 สามารถบังคับให้ผู้เข้าเยี่ยมชม ต้องล๊อกอินทุกครั้ง ในทุกหน้าของเว็บหรือ site นั้นๆ (backend / frontend) โดยเข้าไปที่ site/config/main.php แล้วเพิ่มเข้าไปใน components ตามตัวอย่าง[code lang=”php”][/code]
‘components’ => [

‘as beforeRequest’ => [ /* fource login */
‘class’ => ‘yii\filters\AccessControl’,
‘rules’ => [
[
‘actions’ => [‘login’, ‘error’],
‘allow’ => true,
],
[

‘allow’ => true,
‘roles’ => [‘@’],
],
],
],

]
[/code]